Olsztyn Plan zajęć
PDF Drukuj Email

Policealne Studium Zawodowe "FAMA" w Olsztynie
 Semestr pierwszy roku szkolnego 2014/2015 

01.09.2014 r. - 25.01.2015 r.

Harmonogram zjazdów 

 

25.10 - 26.10.2014 r.

08.11. - 09.11.2014 r.

15.11. - 16.11.2014 r.

29.11. - 30.11.2014 r.

06.12. - 07.12.2014 r.

20.12. - 21.12.2014 r.

03.01. - 04.01.2015 r.

17.01. - 18.01.2015 r.


Sesja egzaminacyjna dla Terapeuty zajęciowego sem. IV  odbędzie się
w dniach 21.12. - 22.12.2014 r. 


Sesja egzaminacyjna odbędzie się w dniu 25.01.2015 r.


Harmonogram zjazdów dla Asystenta Rodziny


15.11. - 16.11.2014 r.

06.12. - 07.12.2014 r.

03.01. - 04.01.2015 r.


Harmonogram zjazdów dla Opiekunki Dziecka Zdrowego i Niepełnosprawnego


25.10.2014 r.

29.11.2014 r.

20.12.2014 r.

17.01.2015 r.


Harmonogram zjazdów dla Masażu Klasycznego


26.10.2014 r.

30.11.2014 r.

21.12.2014 r.

18.01.2015 r.

 

 

UWAGA!!!


Uprzejmie prosimy o sprawdzanie planu zajęć w każdy piatek przed zjazdem.


Asystent Osoby Niepełnosprawnej sem.I
Opiekun w Domu Pomocy Społecznej sem.III
Technik Prac Biurowych sem.III
Technik Rachunkowości sem.I
Technik Rachunkowości sem.II
Technik Usług Kosmetycznych sem.III
Terapeuta Zajęciowy sem.I
Terapeuta Zajęciowy sem.II
Terapeuta Zajęciowy sem.III
Terapeuta Zajęciowy sem.IV

Asystent Rodziny sem.I
Masaż Klasyczny sem.I
Opiekunka Dziecka Zdrowego i Niepełnosprawnego sem.I